Metamorfos (grekiska μεταμόρφωση, förvandling) används inom: Metamorfos (biologi) – en förändring i kroppsform, fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen individ

Metamorfos - Förvandling6 olika betydelser.

Metamorfos - FörvandlingBiologi

Metamorfos, förvandling eller omvandling betecknar inom biologin en förändring hos ett djur under utveckling, särskilt radikala förändringar som exempelvis när en fjärilslarv under ett puppstadium blir till en vuxen fjäril, eller ett vattenlevande grodyngel utvecklas till en landlevande vuxen groda.

Metamorfos - FörvandlingBergart

En metamorf bergart även kallad metamorfit bildas när en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling - metamorfos. Namnet kommer från de grekiska orden meta och morphe och betyder ändring av form. Om magmatiska, sedimentära eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra.

Metamorfos - FörvandlingHamnskiftare

Hamnskiftare (av fornnordiska: hamn, 'skepnad'), även skepnadsskiftare[1] och formskiftare, är, vanligen inom mytologi, sagor, fantasy och science fiction, personer eller ting som kan byta skepnad eller förvandla sig till någonting annat, vanligen djur.[2] Denna process kallas traditionellt för metamorfos. Ett exempel är den nordiska fruktbarhetsgudinnan Freja som hade en falkhamn (falkskepnad). Myter av detta slag har funnits i många av världens kulturer sedan lång tid tillbaka.

Metamorfos - FörvandlingSpel

Ett annat ord för 'transmutering'.

Metamorfos - FörvandlingMedicin

Omvandling.

Metamorfos - FörvandlingLexikon

Förvandling.

17 januari 20232 Minutes
In Ande
0 Comments

Jag hittade mycket krånglig text. Den var värd att skriva ut. Därför finns den på den här sidan. Men för att du ska förstå vad hela det här projektet handlar som så kan man kortfattat säga:- Hur kan du enkelt förändra dig, din kropp & psyke genom att bara göra små enkla förändringar i ditt vardagsliv!

I vidare metaforisk användning har ett formspråk utvecklats från detta, enligt vilket en avgörande punkt representerar hjärtat i ett projekt, eller visar den väsentliga kärnan i en presentation, eller presenterar den avgörande aspekten av en fråga, eller visar kriteriet för ett beslut : "Där är den".

»Om man undersöker det så på den fjärde dagen, kommer metamorfosen att framstå som större och förvandlingen mer beundransvärd; och det blir tydligare nästan varenda timme på denna dag; vid denna tidpunkt sker övergången från växtliv till djurliv i ägget. För nu rodnar kanten av äggvite, färgar en tunn linje blodig lila: och nästan i mitten av vilken en blodig prick sprutar ut, så liten att den lyser ut i ögonblicket av sin diastol som den minsta gnista av eld; och sedan, i systolen, helt flyr ur sikte och försvinner. Så lite är början på djurlivet, så osynliga är de början som skapas av naturens skapande kraft!”

„The first beginning of the organ of sight in the lower animals is no other than a simple dark spot in the clear integument, generally a black or red pigment-spot. Even in the unicellular Protista such dark specks of color-matter seem to serve for the perception of light.“

– Ernst HaeckelDer Stammbaum des Menschen – Kapitel X

Om du följer med mig nu - så kommer du vara med på en resa utan dess like! Omvandlingens tid är NU!